Fundacja Polsat pomoże fenylakom

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  We are happy to see you visit us as a guest.
  Some functions require a free registration. Become a member!

  • Fundacja Polsat pomoże fenylakom

   Rodzice dzieci chorych na Fenyloketonurię mogą starać się o pomoc w finansowaniu żywności niskobiałkowej w Fundacji Polsat.
   Oto więcej informacji:

   1. Należy wysłać pismo na adres Fundacji (może być email) z prośbą o udzielenie pomocy z krótkim opisem na co pomoc zostanie przeznaczona ( w naszym przypadku na żywność niskobiałkową);
   2. Pomoc jest udzielana osobom do 18 roku życia;
   3. Zebrać dokumentację określona w odpowiedzi z Fundacji Polsat (zaświadczenie od lekarza prowadzącego, wyliczenie kosztu diety niskobiałkowej, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub stowarzyszenia o posiadaniu i prowadzeniu rachunku bankowego, na który będzie przelana ewentualna pomoc).
   4. Wysłać całość dokumentacji.
   5. Dokonać w naznaczonym terminie rozliczenia przyznanej pomocy poprzez wysłanie kopii imiennych faktur ( rozlicza ten podmiot na którego rachunek bankowy została przekazana pomoc) z dopiskiem, że zakupy dokonane zostały ze środków finansowych Fundacji Polsat.
   6. Obdarowany (my tak praktykujemy) nie otrzymuje gotówki do ręki. Płatności za faktury dokonuje stowarzyszenie z zaznaczeniem danych osoby wpłacającej.

   Dla mnie raczej droga zamknięta, ale dla Was drodzy rodzice otwarta więc do dzieła.
   Many PKU recipes and information on various benefits for PKUers and families with kids with PKU.
   Language: Polish
   Visit: pkufamily.com